Informacje ogólne

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie poszukiwania kierunków rozwoju. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z kontrolingu i rachunkową, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Wykładowcami na studiach są pracownicy Katedry Finansów SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym. Ponadto zajęcia będą prowadziły osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i użytkowe systemy i rachunkowość do zarządzania działalnością. Studia są przeznaczone dla osób z jednostek gospodarczych o różnej skali i zakresu działalności. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe są na system Comarch ERP.Sekretariat
tel.: +48 22 59 342 50
scpirz@sggw.edu.pl