Informacje ogólne

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych w zakresie dowolnego kierunku kształcenia. Stwarzają możliwość pogłębienia dotychczasowej wiedzy i doskonalenia umiejętności z controllingu i rachunkowości zarządczej, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych. Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej. Wykładowcami na studiach są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie o dużym doświadczeniu naukowym i praktycznym. Ponadto zajęcia będą prowadziły osoby z praktyki gospodarczej, wdrażające i wykorzystujące systemy controllingu i rachunkowości zarządczej do sterowania działalnością przedsiębiorstwa. Studia są przeznaczone dla osób i właścicieli jednostek gospodarczych o różnej skali i zakresie działalności. Wybrane zajęcia ćwiczeniowe z controllingu operacyjnego, bodżetowania i analizy finansowo-ekonomicznej prowadzone są na systemie Comarch ERP XL oraz Optima.Sekretariat
tel.: +48 22 59 342 50
wne_pscirz@sggw.pl